Buiten de baan wordt aangegeven door palen met witte koppen en de begrenzing van het golfterrein. Een bal die het fietspad ( = buiten de baan ) tussen de holes 2/11 en 6/15 kruist en aan de overzijde van het pad komt te liggen is buiten de baan, zelfs als deze op de andere hole op de baan komt te liggen.

Grond in bewerking ( GUR ) is aangeduid met blauwe palen. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b.

Vaste obstakels zoals zwerfkeien, afstandsmarkeringen en palen behorende bij de waterhindernissen ontwijken volgens regel 24-2.

Droppingzone. Indien de bal in de waterhindernis tussen hole 4/13 en 5/14 ligt moet de speler handelen volgens regel 26-1. Betreden van de waterhindernis is niet toegestaan. Een extra mogelijkheidop hole 4/13 is om, met een strafslag, een bal te droppen in de droppingzone links voor de waterhindernis.

Afstanden. Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij regel 14-3.

Tijdelijke plaatselijke regels staan vermeld op het mededelingenbord.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels; Matchplay is verlies van de hole; Strokeplay is twee strafslagen.

Op verzoek van de NGF de is de volgende wijziging toegevoegd aan de Local Rules
Wijziging Regel 18-2, 18-3 en 20-1. Als de bal(merker) op de green per ongeluk bewogen wordt door de speler, partner, caddie, tegenstander of uitrusting volgt er geen straf.
Bal(merker) terugplaatsen

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baanstatus vandaag

Qualifying Geel
Qualifying Rood
Qualifying Oranje
Drivingrange open
Chipping green open
Putting green open
Trolley's
Buggies
Greenfeespelers

Search