Rob Ploegmakers

Rob Ploegmakers

Functie: voorzitter
voorzitter@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Leiding en Vertegenwoordiging Vereniging
Strategie en organisatie
Beleidszaken en relatiemanagement B.V.
Public Relations w.o. contact NGF
Baancommissie incl. vrijwilligersploeg*
Regel- en Handicap commissie
Contact Golfalliantie

Marjan Pennekamp

Marjan Pennekamp

Functie: Secretaris
secretaris@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
HRM-commissie
Ledenadministratie

Conny Vermeulen

Conny Vermeulen

Functie: Penningmeester
penningmeester@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Commissies (financiële deel)
Beheer dochterbedrijf Piekengolf B.V.
Jeugdcommissie

Ad van der Linden

Ad van der Linden

Functie: Bestuurslid

Aandachtsgebieden:
Damescommissie
Heerenleed
Seniorencommissie
Wedstrijdcommissie 
Old grand Dad
Young pro
HRM-commissie
Players 1st (werkgroep)

Hans van Gameren

Hans van Gameren

Functie: bestuurslid en vice-voorzitter
hvga15@gmail.com

Aandachtsgebieden:
Marketing & Communicatie commissie (voorzitter)
Business societeit m.b.t. marketingactiviteiten
Evenementencommissie
ICT/website
Inrichting clubhuis (werkgroep)

Gerard Toering

Gerard Toering

Functie: bestuurslid
gtoering@kpnmail.nl

Aandachtsgebieden:
Handicartcommissie
Caddiemasters en Marshal commissie
Inrichting clubhuis (werkgroep)

Peter Kooijman

Peter Kooijman

Functie: Clubmanager

clubmanager@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Vrijwilligersploeg
Voortrekkersrol bij mentorcommissie
Caddiemasters en marshal commissie
Contact en afstemming horeca

Ad Boogaard

Ad Boogaard

Functie: Bestuurslid
adboogaard@home.nl

Aandachtsgebieden:
Administratie leningen van leden
Mentorcommissie en hoge handicappers
Golfschool
Players1st (werkgroep)

 

Johan van Hemert

Johan van Hemert

Functie: Bestuurder Expl.Mij.Piekengolf BV
directie@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Business sociëteit

 

Voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Zomergreens

Wintergreens
Handicarts toegestaan

Dinsdag 23 mei en woensdag 24 mei zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de baan. Hiervan kunt u beperkte ongemak van ondervinden.

Wegens wegwerkzaamheden is de dijk grotendeels gesloten. De Dorpswaard is daardoor moeilijker bereikbaar. Raadpleeg Google Maps voor de actuele route.

Graag plaggen terugleggen en pitchmarks herstellen. 

Alvast bedankt namens de greenkeepers!

Search