Rob Ploegmakers

Rob Ploegmakers

Functie: voorzitter
voorzitter@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Leiding en Vertegenwoordiging Vereniging
Strategie en organisatie
Beleidszaken en relatiemanagement B.V.
Public Relations w.o. contact NGF
Baancommissie incl. vrijwilligersploeg*
Regel- en Handicap commissie

Marjan Pennekamp

Marjan Pennekamp

Functie: Secretaris
secretaris@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
HRM-commissie
Contacten Golfalliantie

Conny Vermeulen

Conny Vermeulen

Functie: Penningmeester
penningmeester@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Commissies (financiële deel)
Beheer dochterbedrijf Piekengolf B.V.
Jeugdcommissie

Ad van der Linden

Ad van der Linden

Functie: Bestuurslid

Aandachtsgebieden:
Damescommissie
Heerenleed
Seniorencommissie
Wedstrijdcommissie 
Old grand Dad
Young pro
HRM-commissie
Players 1st (werkgroep)

Hans van Gameren

Hans van Gameren

Functie: bestuurslid en vice-voorzitter
hvga15@gmail.com

Aandachtsgebieden:
Marketing & Communicatie commissie (voorzitter)
Business societeit m.b.t. marketingactiviteiten
Evenementencommissie
ICT/website
Inrichting clubhuis (werkgroep)

Gerard Toering

Gerard Toering

Functie: bestuurslid
gtoering@kpnmail.nl

Aandachtsgebieden:
Handicartcommissie
Caddiemasters en Marshal commissie
Inrichting clubhuis (werkgroep)

Peter Kooijman

Peter Kooijman

Functie: Clubmanager

clubmanager@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Vrijwilligersploeg
Voortrekkersrol bij mentorcommissie
Caddiemasters en marshal commissie
Contact en afstemming horeca

Ad Boogaard

Ad Boogaard

Functie: Bestuurslid
adboogaard@home.nl

Aandachtsgebieden:
Administratie leningen van leden
Mentorcommissie en hoge handicappers
Golfschool
Players1st (werkgroep)

 

Johan van Hemert

Johan van Hemert

Functie: Bestuurder Expl.Mij.Piekengolf BV
directie@dorpswaard.com

Aandachtsgebieden:
Business sociëteit

 

Voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Zomergreens

Wintergreens
Handicarts toegestaan

Vanaf 1 november wintertee's actief, baan alleen qualifying vanaf oranje tee's.

Graag plaggen terugleggen en pitchmarks herstellen. 

Alvast bedankt namens de greenkeepers!

Search